Morfologische aspecten Schelde-estuarium – juni 11th, 2017

Het Schelde-estuarium is een dynamisch systeem dat als gevolg van menselijke ingrepen en  exogene invloeden, in de loop der tijd, vele veranderingen heeft ondergaan. De morfologie van het estuarium en de mogelijke veranderingen daarin door deze ingrepen zijn van groot belang voor alle belangrijke functies in het gebied. Om die reden worden in deze paragraaf eerst de belangrijkste morfologische ontwikkelingen op de korte termijn geschetst.

Op dit moment vindt er een aantal ingrepen plaats in de Westerschelde die samenhangen met het 38/43/48-voet-programma. Deze ingrepen bestaan uit het verlagen van drempels uit de vaargeul, het aanpassen van vaarbreedten, de aanleg van geul wandverdedigingen en het opruimen van wrakken. Hiermee samenhangend zijn het bagger- en stortbeleid en het zandwinbeleid gewijzigd waardoor er binnen de Westerschelde sediment getransporteerd wordt in westelijk richting. Doelstellingen hierbij zijn het vergroten van de morfologische dynamiek en het minimaliseren van de baggerinspanning. Samenhangend met de huidige verruiming worden natuurcompensatieprojecten uitgevoerd.

De verwachting is dat het 10 à 15 jaar zal duren voor het getij en de bodem zich zullen hebben aangepast aan bovenstaande ingrepen. Deze verwachting is gebaseerd op een vergelijking met de verruimingswerken in de jaren 70. Tussen 1968 en 1976 liepen in de Westerschelde de baggerhoeveelheden op van 4,7 tot 12,8 miljoen m3/jaar en duurde het tot eind jaren 80 voor zich een nieuwe toestand instelde, met een jaarlijkse baggerhoeveelheid van 8 tot 10 miljoen m3/jaar.

Het estuarium bevindt zich in een overgangssituatie. De verwachting is dat in het oostelijk deel van de Westerschelde de dynamiek zich herstelt. Onzekerheden bestaan over de aanpassingen van de hoofdgeul. Met name over het risico dat de hoofdgeul verder wordt gefixeerd. Ook wordt verwacht dat het getijverschil toeneemt en dat de getijgolf verder het estuarium indringt. Niet zeker is of het gewijzigde stortbeleid, waarbij het langer duurt voordat sediment terugkeert op de baggerlocatie (de retourstroom), het gewenste effect heeft. Het morfologieonderzoek geeft aanwijzingen dat het geulen-en-platenstelsel in staat is de huidige bagger- en stortinspanningen te verwerken zonder dat hierdoor onomkeerbare ontwikkelingen in gang gezet worden. Verder
zijn er signalen dat het mondingsgebied sedimentexporterend wordt. Dit is een breuk met het verleden waarin zandbalansen altijd sedimentimport aangaven. Op langere termijn zou hierdoor een sedimenttekort kunnen ontstaan.

De morfologische effecten en de bovengenoemde onzekerheden vormen een zeer dominant gegeven voor het ontwikkelen van de Langetermijnvisie aangezien zowel de Natuurlijkheid, en de Toegankelijkheid alsook de Veiligheid hier in belangrijke mate mee samenhangen.

Reacties uitgeschakeld voor Morfologische aspecten Schelde-estuarium
Posted in Geen categorie

Je boot verkopen – juni 10th, 2016

Gemakkelijk je boot verkopen blijkt soms duurder dan je verwacht. Daarom hierbij een aantal tips om snel ook nog eens gratis een nieuwe eigenaar voor je vaartuig te vinden.

Gebruik internet fora
Naast de reguliere plekken om je schip aan te bieden zijn er vele actieve internet fora waarop je gratis een profiel kan aanmaken. Deze websites hebben ook vaak een topic waar je boten kan aanbieden. Vaak bereik je hiermee veel mensen in jouw doelgroep. Voorbeelden voor een forum voor zeilers is bijvoorbeeld zeilersforum.nl. Vaak zijn er specifieke fora’s voor boten, merken of regio’s. Denk bijvoorbeeld aan het sloepen forum of het Surfholland forum.
Adverteren bij de jachthaven
Een andere locatie waar je vaak gratis een advertentie kan plaatsen is het prikbord bij uw jachthaven. Vaak hebben deze een vraag en aanbod bord waarop je een advertentie kan plaatsen. Ondanks dat dit vooral lokaal bereik heeft zal je hier zonder kosten te maken een advertentie kunnen plaatsen. Vraag je de eigenaar of het ook mogelijk is advertentie online te plaatsen zo krijg je nog gemakkelijker een groot bereik.

Copier je advertentie direct een aantal keer en hang het ook op bij de lokale supermarkten, wellicht niet direct de doelgroep maar wel gratis!

Een online advertentie plaatsen
Ook online zijn er voldoende mogelijkheden om een advertentie te plaatsen. Deze zijn vaak gecombineerd met een gedrukte versie van je bericht. Echter zijn er niet veel plekken waarbij je zowel de juiste informatie kan opgeven en dit ook nog eens gratis kan doen. Bootaanbod.nl is bijvoorbeeld zo’n plek met een aanbod van boten te koop. Je boot verkopen kan daar volledig gratis. Wel is het mogelijk je advertentie extra onder de aandacht te brengen met een topplaatsing of een langdurige plaatsing. De standaard gratis variant blijft 25 dagen online. Meestal voldoende om een koper te vinden.

Als laatste tip geven je mee dat een goede advertentie alle informatie over de boot moet bevatten en mooie foto’s. Neem de tijd om een duidelijk beschrijving te typen, maak foto’s van de accessoires en laat weten welk onderhoud je recent hebt doorgevoerd.

Damarin680

Reacties uitgeschakeld voor Je boot verkopen
Posted in Geen categorie


0
Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh